news PL

news PL

(49 ratings)

  • Downloads:
    5,000 - 10,000
  • Last update
    Sep 30, 2013

Description

Aplikacja news PL to doskonały sposób na przegląd najświeższych informacji polskiej prasy internetowej, który pozwoli zaoszczędzić Twój czas i transfer dzięki możliwości czytania artykułów w trybie offline po wcześniejszej aktualizacji. Program przedstawia wiadomości z najbardziej popularnych polskich serwisów internetowych. Polska, Świat, Gospodarka, Technika, Sport oraz rozrywka to główne treści jakie można znaleźć w aplikacji newsy PL. Prostota oraz intuicyjność poruszania się po niej sprawia, że czytanie wiadomości daje mnóstwo radości oraz pozwala zaoszczędzić czas użytkownika.

Dzięki podziałowi na sześć głównych działów z łatwością znajdziesz najbardziej interesujące informacje.

Ściągnij aplikacje i przekonaj się jak wygodnie i komfortowo można przeglądać serwisy informacyjne!


Aplikacja w skrócie:

- Podział na sześć głównych tematów: Polska, Świat, Gospodarka, Technika, Sport, Rozrywka
- Informacje prasowe z najbardziej popularnych polskich serwisów internetowych
- Przeglądanie wiadomości w trybie offline
- Łatwy sposób odświeżania informacji (należy wyciągnąć zakładkę 'news PL' znajdującą się w dolnej części ekranu i wybrać 'Aktualizuj')
- bezpłatny dostęp
regulamin: http://regulamin.mobiem.pl

Application News UK is a great way to review the latest information in the Polish press website that will save you time and transfer thanks to reading articles in offline mode after the previous update.   The program presents the news of the most popular Polish websites. Poland, World, Economy, Technology, Sports and entertainment are the main contents of which can be found in the app News UK. The simplicity and intuitive navigation within the site makes reading messages give you lots of joy and saves you time.

  Thanks divided into six main sections easy to find the most interesting information.

  Download the application and see how relaxed and comfortable you can browse the news!


Application at a glance:

- The division into six main themes: Poland, World, Economy, Technology, Sports, Entertainment
- Press releases of the most popular Polish websites
- Viewing messages offline
- An easy way to refresh the information (pull the tab 'news UK' at the bottom of the screen and select 'Update')
- Free access
Rules: http://regulamin.mobiem.pl