Kalkulator Odsetkowy

Kalkulator Odsetkowy

(25 ratings)

  • Downloads:
    1,000 - 5,000
  • Last update
    Feb 9, 2015

Description

Kalkulator odsetkowy jest aplikacją pozwalającą obliczyć zobowiązania odsetkowe. Program przeznaczony jest na telefony komórkowe wyposażone w system operacyjny Android, co czyni z niego bardzo poręczne i praktyczne narzędzie dla każdego kto zetknął się, w życiu zawodowym lub prywatnym, z potrzebą obliczania odsetek. Dzięki kalkulatorowi będziesz mógł szybko obliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych. Jeżeli jesteś prawnikiem, przygotowującym wezwanie do zapłaty czy też pozew, kalkulator pozwoli Ci na wyliczenie odsetek ustawowych lub odsetek od zakontraktowanych kar umownych. Kalkulator odsetkowy działa w oparciu o tabelę odsetek od zaległości podatkowych oraz tabelę odsetek ustawowych, które publikowane są odpowiednio na stronach Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasza aplikacja jest nieustannie rozwijana i aktualizowana zgodnie z adekwatnymi rozporządzeniami wyżej wymienionych ministerstw.

Kalkulator odsetkowy jest produktem darmowym. Firma DataDiscovery nie pobiera opłat z tytułu jego użytkowania. Jedyny koszt jaki możesz ponieść, to kwota związana z opłatą za połączenia internetowe u Twojego operatora telefonii komórkowej.

Zapraszamy do pobrania kalkulatora odsetkowego i podzielenia się z nami opiniami na temat jego funkcjonowania.

Interest Calculator is an application that allows to calculate the interest payment obligations. The program is designed for mobile phones with the Android operating system, which makes it a very handy and useful tool for everyone who came into contact in a professional or private life, the need for calculating interest. Dzięki calculator you can quickly calculate the interest on tax liabilities. If you are a lawyer preparing a request for payment or a lawsuit, the calculator allows you to calculate statutory interest or interest contracted penalties. Interest Calculator is based on a table of interest on tax arrears and a table of statutory interest, which are published respectively on website of the Ministry of Finance and the Ministry of Justice. Our application is constantly being developed and updated in accordance with appropriate regulations above-mentioned ministries.

Interest Calculator is a free product. DataDiscovery company does not charge for its use. The only cost you incur what is the amount involved in fee for internet calls from your mobile operator.

Feel free to download the calculator interest and help us feedback on its performance.