Onderweg - Verkeer & Parkeren

Onderweg - Verkeer & Parkeren

(1204 ratings)

Appears in 1 channel

 • Downloads:
  100,000 - 500,000
 • Last update
  Jan 10, 2014

Description

Show me more

ANWB Onderweg brengt je in 1 app alles wat je onderweg nodig hebt: verkeersinformatie (files, flitsers en werkzaamheden), openbaar vervoer reisinformatie, Samenrijden, benzineprijzen (ook LPG en CNG), parkeertarieven in 150+ gemeentes op straat en in parkeergarages, parkeergeld betalen in 100+ steden met de parkeer-betaaldienst ANWB Parkeren, de Wegenwacht en hulp bij schade. Maak kennis met de meest complete app voor mobiliteit van Nederland. De ANWB gebruikt voor deze app informatie van ANWB Verkeersinformatie, TomTom, 9292, Athlon Car Lease, DirectLease, Prettig Parkeren, Yellowbrick en ANWB Ledenvoordeel. Alleen registratie voor ANWB Parkeren is exclusief voor ANWB leden. Alle andere functies zijn openbaar en gratis voor iedereen. Dat is service van de ANWB. Wat zegt de Consumentenbond over parkeren met ANWB Onderweg? "We hebben in diverse steden zowel ondergronds als op straat geparkeerd met ANWB Parkeren via de app ANWB Onderweg. In alle gevallen werkte hij probleemloos." (Consumentengids juli/augustus 2013)

Functionaliteiten van deze app:

- Verkeersinformatie:
Overzicht van het verkeer: files (alle wegen), flitsers (snelwegen) en werkzaamheden inclusief de ANWB verkeersverwachting. Het is het ook mogelijk de files, flitsers, werkzaamheden en tweets van @ANWBverkeer per wegnummer te bekijken. Tenslotte is het ook mogelijk het laatste audiobericht te luisteren van ANWB Verkeer. Binnenkort kunt u ook routes opslaan en notificaties ontvangen.

- OV/Samenrijden:
Achter aansluiten in de file hoeft niet meer. ANWB Onderweg biedt alternatieven in de vorm van openbaar vervoer (OV) en samenrijden (carpooldienst). Plan je de route met het OV (trein, bus, tram, metro en veerboot) of vertelt je met wie je kunt meerijden. Binnenkort ook routes plannen en auto en OV met elkaar vergelijken!

- Parkeren: belparkeren/mobiel parkeren in >100 steden!
Bekijk de parkeermogelijkheden bekijken in ANWB Onderweg: aan de hand van kleuren laat ANWB zien welke parkeertarieven gelden. Vaak is even verderop parkeren goedkoper. Selecteer "parkeer" om uw parkeergeld te betalen met ANWB Parkeren (zie voor meer informatie http://www.anwb.nl/mobielparkeren). Voortaan kunt u betrouwbaar en gemakkelijk uw parkeergeld op straat betalen met de ANWB Onderweg app in meer dan 100 steden. Bij ANWB Parkeren betalen ANWB leden geen registratie- of abonnementskosten en betaalt u alleen lage transactiekosten. U betaalt uw parkeergeld achteraf en alleen voor de tijd dat u echt heeft geparkeerd. Kijk voor de voordelige tarieven en gratis registratie op http://www.anwb.nl/mobielparkeren

- Tanken:
Hier kun je tankmogelijkheden (benzine/LPG/CNG) bekijken in ANWB Onderweg. Druk op Tanken en je krijgt de benzineprijzen en het tankstationadres. Heb je een tankstation gevonden met ‘Ledenvoordeel’? Tank dan daar uw benzine en spaar voor korting op vertoon van je lidmaatschapskaart! Binnenkort ook elektrisch laden!

- Wegenwacht:
ANWB Onderweg biedt je de Wegenwacht (inclusief handige doorgifte van je huidige locatie).

- Hulp bij schade:
ANWB Onderweg biedt je tips en handige telefoonnummers als je in problemen komt.

ANWB route takes you in one app is all you need: traffic (congestion, strobes and activities), public transport travel information, Together Riding, gasoline prices (including LPG and CNG), parking in 150 + communities in the street and pay parking in car parks, in 100 + cities with the parking payment service Parking ANWB, the Roadside assistance and damage. Meet the most complete app for mobility Netherlands. The ANWB uses for this app ANWB traffic information, TomTom, 9292, Athlon Car Lease, Lease Direct, Pleasant Parking, Yellow Brick and AA Members benefit. Only registered ANWB Parking is exclusively for AA members. All other functions are public and free for everyone. That is service of the ANWB. What does the Consumers about parking with ANWB route? "We have several cities in both underground and on-street parking with parking ANWB ANWB route through the app. In all cases, it worked flawlessly." (Consumer Guide July / August, 2013)

Features of this app:

- Traffic:
Overview of traffic: traffic jams (all roads), flash (motorways) and works including the ANWB traffic is expected. It is also possible to view the files., Strobes, work and tweets from @ ANWBverkeer by road number Finally, it is also possible to listen to traffic from AA. The last audio message Soon you will also save routes and receive notifications.

- OV / Together Driving:
After connecting the file does not. ANWB route offers alternatives in the form of public transport (OV) and together drive (carpool service). Plan your route by public transport (train, bus, tram, metro and ferry) or tell you who you can ride. Soon also plan routes and compare car and public transport together!

- Parking: belparkeren / mobile parking in> 100 cities!
See View the parking in ANWB route: using color shows ANWB see the parking rate. Often little further parking cheaper. Select "Parking" to pay your parking fee Parking ANWB (for more information http://www.anwb.nl/mobielparkeren). Now you can reliably and easily pay your parking on the street with the ANWB route app in more than 100 cities. Parking at ANWB ANWB pay any registration or subscription fees and you only pay low transaction costs. You pay your parking afterwards and only for the time you really have parked. Look for great rates and free registration on http://www.anwb.nl/mobielparkeren

- Filling:
Here you can tank options (petrol / LPG / CNG) View in ANWB route. Press Refueling and get gasoline prices and the station address. Have you found a gas station with "Member benefits"? Refuel as your fuel savings and discount on presentation of your membership card! Soon also electrically charge!

- Roadside assistance:
ANWB route offers the Roadside (including convenient transfers from your current location).

- Help with damage:
ANWB route offers you tips and useful telephone numbers if you get into trouble.

Users Also Installed

 • ANWB Wegenwacht ANWB Wegenwacht

  ANWB Wegenwacht

  ANWB

  433 ratings

  Met de Wegenwacht applicatie van de ANWB kunt u snel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Zowel in binnenland als buitenland* weet de Wegenwacht waar u staat. Met behulp van de applicatie wordt namelijk een telefoonverbinding tot stand...

 • ANWB Verkeer ANWB Verkeer

  ANWB Verkeer

  ANWB

  522 ratings

  ANWB verkeer bestaat uit verschillende onderdelen: - Overzicht alle files in Nederland - Verkeersinformatie op uw route en vanaf uw huidige locatie - Webcams van verschillende fileknelpunten in Nederland - Filekaart Nederland - Audio: luister naar...

 • SOS op reis SOS op reis

  SOS op reis

  SOS International

  76 ratings

  Paspoort gestolen op vakantie in Mauritanië, autopech in Estland, buikpijn in Portugal, auto ongeluk in Macedonië, portemonnee kwijt in Frankrijk. Hier denk je liever niet aan. Maar overkomt het je, zoals ieder jaar duizenden Nederlanders, dan wil j...

 • Het Verkeer Pro Het Verkeer Pro

  Het Verkeer Pro

  surfcheck.info

  1475 ratings

  Het Verkeer Pro is the fast brother of Het Verkeer, for usage on the main highways in the Netherlands. Features: - List for Queues and speeding camera's - Gunmetal black styling (conserves your battery on Amoled screens) - Super fast XML-parser -...

 • DirectLease Tankservice DirectLease Tankservice

  DirectLease Tankservice

  App It Up

  982 ratings

  Wil je alleen goedkoop tanken of zoek je ook een shop, verse broodjes, wasstraat, LPG, een bemand station of een aanhanger? Geef je voorkeur aan en Tankservice laat elk tankstation zien waar je terecht kunt, inclusief de openingstijden en actuele...

 • Hulp op Zak Hulp op Zak

  Hulp op Zak

  Europeesche Verzekeringen

  19 ratings

  De gratis Hulp op Zak-app van de Europeesche biedt belangrijke medische informatie over uw (toekomstige) vakantieland. Zo kunt u snel zien wat veel voorkomende medische aandoeningen zijn en of het verstandig is om u voor vertrek te laten vaccineren....

 • De Telefoongids - Zoek & Vind De Telefoongids - Zoek & Vind

  De Telefoongids - Zoek & Vind

  European Directories

  867 ratings

  De Telefoongids & Gouden Gids: telephone numbers and addresses for 650.000 active businesses and 5 million households in The Netherlands - contact information and more, available wherever and whenever you need it.

 • Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Amsterdam Airport

  Schiphol Amsterdam Airport

  Schiphol Airport

  1709 ratings

  This is the official Amsterdam Airport Schiphol application. You can use it to see up-to-date arrival and departure information for all flights, including today, yesterday and tomorrow. You can also receive push notifications about status changes to...

 • Mobielschademelden.nl Mobielschademelden.nl

  Mobielschademelden.nl

  Verbond van Verzekeraars

  86 ratings

  Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. De Android app mobielschademelden vervangt hiermee het Europese schadeaangifte formulier. Een melding via deze Android...

 • EHBO - Rode Kruis EHBO - Rode Kruis

  EHBO - Rode Kruis

  Het Nederlandse Rode Kruis

  1690 ratings

  Weet wat je moet doen bij een ongeval! Met deze app heb je de juiste EHBO instructies altijd op zak. Van brandwond tot valpartij, van vergiftiging tot verstuiking. Wat moet je doen? En vooral: wat moet je niet doen? Wil je snel en adequaat kunnen...