Onderweg - Verkeer & Parkeren

Onderweg - Verkeer & Parkeren

(4303 ratings)

  • Downloads:
    500,000 - 1,000,000
  • Last update
    Dec 15, 2015

Description

Onderweg - Verkeer, Tanken en Parkeren
ANWB Onderweg brengt je in 1 app alles wat je onderweg nodig hebt: verkeersinformatie (files, flitsers en werkzaamheden), routes, auto/OV planner, samenrijden, benzineprijzen (ook LPG en CNG), laadpalen, parkeertarieven in 150+ gemeentes op straat en in parkeergarages, parkeergeld betalen in 140 steden met de parkeer-betaaldienst ANWB Parkeren*, de Wegenwacht en hulp bij schade. Maak kennis met de meest complete app voor mobiliteit van Nederland. De ANWB gebruikt voor deze app informatie van de volgende dataleveranciers: ANWB Verkeersinformatie, TomTom, DirectLease, Prettig Parkeren, Yellowbrick en ANWB Ledenvoordeel. *Alleen registratie voor ANWB Parkeren is exclusief voor ANWB leden. Alle andere functies zijn openbaar en gratis voor iedereen. Dat is service van de ANWB. ** meer dan 500.000 downloads op Android en daarmee de meest gedownloade Nederlandse parkeer app op Android, de meest gedownloade Nederlandse tank app op Android en een van de meest gedownloade Nederlandse verkeer apps op Android **


Functionaliteiten van deze app (versie 2.9.1):

- Verkeer en mijn routes inclusief ANWB File Alerts:
Overzicht van het verkeer: files (alle wegen), flitsers (snelwegen) en werkzaamheden inclusief de ANWB verkeersverwachting. U kunt nu ook uw persoonlijke routes en alternatieve routes aanmaken met uw ANWB account. Met de ANWB File Alert krijgt u een gratis pushbericht als er vertraging is op uw vaste routes.

- Parkeren en Parkeeradvies
Bekijk de parkeermogelijkheden in ANWB Onderweg: aan de hand van kleuren laat ANWB zien welke parkeertarieven gelden op straat. Van parkeergarages en parkeerterreinen ziet u de tarieven en openingstijden. De functie Parkeeradvies geeft ook suggesties om goedkoper te parkeren. Vaak is even verderop parkeren goedkoper. Selecteer "parkeer" om uw parkeergeld te betalen met ANWB Parkeren (zie voor meer informatie http://www.anwb.nl/mobielparkeren). Voortaan kunt u betrouwbaar en gemakkelijk uw parkeergeld op straat betalen met de ANWB Onderweg app in 140 steden. Bij ANWB Parkeren betalen ANWB leden geen registratie- of abonnementskosten en betaalt u alleen lage transactiekosten. U betaalt uw parkeergeld achteraf en alleen voor de tijd dat u echt heeft geparkeerd. Kijk voor de voordelige tarieven en gratis registratie op http://www.anwb.nl/mobielparkeren.

- Auto/OV planner (nieuw):
Plan je route met auto, OV of samenrijden in de Auto/OV planner. Handig om de verschillende reismogelijkheden met elkaar te vergelijken.

Goedkoper Tanken app & Oplaadpalen:
Hier kun je tankmogelijkheden (benzine/LPG/CNG) bekijken in ANWB Onderweg. Druk op Tanken en je krijgt de benzineprijzen en het tankstationadres. Heb je een tankstation gevonden met ‘Ledenvoordeel’? Tank dan daar uw benzine en spaar voor korting op vertoon van je lidmaatschapskaart! Nu ook laadpalen voor elektrisch laden voor elektrisch rijders!

- Wegenwacht:
ANWB Onderweg biedt je de Wegenwacht (inclusief handige doorgifte van je huidige locatie).

- Hulp bij schade:
ANWB Onderweg biedt je tips en handige telefoonnummers als je in problemen komt.En route - Traffic, Refuelling and Parking
ANWB route takes you in one app all you need while: traffic (traffic jams, speed cameras and works), routes, car / public transport planner, together driving gasoline prices (including LPG and CNG), charging stations, parking in 150+ communities on street in car parks, parking pay in 140 cities by the parking-payment service ANWB Parking *, the roadside assistance and damage. Meet the most complete app for mobility in the Netherlands. The ANWB uses for this app information from the following data providers: ANWB Traffic, TomTom, DirectLease, Pleasant Parking, Yellow Brick and AA Members benefit. * Only registered ANWB Parking is exclusively ANWB. All other functions are public and free for everyone. That is service from the ANWB. ** More than 500,000 downloads on Android and making it the most downloaded Dutch parking app on Android, the most downloaded app on Android Dutch tank and one of the most downloaded apps on Android Dutch traffic **


Features of this app (version 2.9.1):

- Traffic and my routes including ANWB File Alerts:
Overview of traffic: traffic jams (all roads), flash (highways) and activities including the ANWB traffic expected. You can also create your own personal routes and alternative routes with your account ANWB. With AA File Alert you get a free push notifications whenever delay is on your regular routes.

- Parking and Parking advice
View the parking in ANWB route: using colors leaves ANWB see the parking rate in the street. Parking garages and parking lots you see the rates and hours. The Parking advice function also gives suggestions for cheaper parking. Often little further parking cheaper. Select "parking" to pay your parking fee with ANWB Parking (for more information see http://www.anwb.nl/mobielparkeren). You can now reliably and conveniently pay your parking on the street with the ANWB route app in 140 cities. Parking at ANWB ANWB pay no registration or subscription fees and you pay low transaction alone. You pay your parking afterwards and only for the time you parked really. Look for great rates and free registration on http://www.anwb.nl/mobielparkeren.

- Auto / OV planner (new):
Plan your route by car, public transport or driving together in Auto / OV planner. Convenient to compare different travel options together.

Cheaper refueling app & Charging Posts:
Here you can tank facilities (petrol / LPG / CNG) View in ANWB route. Press Refueling and get gasoline prices and the station address. Have you found a gas station with "Member benefits"? Refuel as your petrol and savings for discount on presentation of your membership card! Now charging stations for electric charging for electric drivers!

- Roadside assistance:
ANWB route offers you the Roadside (including convenient transfers from your current location).

- Help damage:
ANWB route offers you tips and useful telephone numbers when you run into trouble.